خانه / قرآن

قرآن

کلاس6 جلسه 13 مهر

در کلاس ششم آیه ۲۰ سوره مزمل در صفحه ۳  روخوانی تمرین شد . همچنین صفحه ۴ راجع به اهمیت نماز و آیات  سوره انفال ترجمه و آیات آن روخوانی شد . لازم است والدین گرامی آیات صفحه ۳و ۴ را با فرزندان خود در منزل تمرین فرمایند.

بیشتر بخوانید »