خانه / اهداف آموزشی

اهداف آموزشی

فرزند پروری

دانشمندان معتقدند که هر بار که یک فکر جدید به ذهن انسان خطور می کند یا تصمیم می گیرد یا به دنبال حل مسئله است، یک پیوند عصبی جدید در مغز ایجاد می شود . فرزندانتان را در معرض تصمیم گیری قرار دهید.

بیشتر بخوانید »

ارزشیابی توصیفی آنچه باید بدانیم

تکمیل ارزشیابی توصیفی

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی (مورد تأیید کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش وپرورش) مقدمه: در اجرای مصوبه هفتصدوشصت و نهمین جلسه شورای   عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷آیین نامه  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی دوره ابتدایی به  شرح زیرمی باشد: ماده ۱- اهداف: …

بیشتر بخوانید »

دانش آموزان زرنگ چه کار می کنند؟

دانش آموزان زرنگ چه کار می کنند؟ خوب و موفق بودن دانش آموز نه تصادفی است و نه ارتباطی به معلم و دانش آموز دارد. رمز موفقیت این دانش آموزان، پشتکار داشتن در امر یادگیری و رعایت کردن رفتارها و عادات سودبخشی است که به آن ها کمک می کند …

بیشتر بخوانید »