خانه / دانلود

بایگانی/آرشیو وبگاه ها

تکالیف عید پایه ششم

این تکالیف با قالب PDF و برای همکاران گرامی که قصد ارائه تکالیف نوروز را دارند توسط اساتید برجسته ی این آموزشگاه تهیه گردیده است .

بیشتر بخوانید »

تکالیف عید پایه پنجم

این تکالیف با قالب PDF و برای همکاران گرامی که قصد ارائه تکالیف نوروز را دارند توسط اساتید برجسته ی این آموزشگاه تهیه گردیده است .

بیشتر بخوانید »

تکالیف عید پایه چهارم

این تکالیف با قالب PDF و برای همکاران گرامی که قصد ارائه تکالیف نوروز را دارند توسط اساتید برجسته ی این آموزشگاه تهیه گردیده است .

بیشتر بخوانید »

تکالیف عید پایه سوم

این تکالیف با قالب PDF و برای همکاران گرامی که قصد ارائه تکالیف نوروز را دارند توسط اساتید برجسته ی این آموزشگاه تهیه گردیده است .

بیشتر بخوانید »

تکالیف عید پایه دوم

این تکالیف با قالب PDF و برای همکاران گرامی که قصد ارائه تکالیف نوروز را دارند توسط اساتید برجسته ی این آموزشگاه تهیه گردیده است .

بیشتر بخوانید »

تکالیف عید پایه اول

این تکالیف با قالب PDF و برای همکاران گرامی که قصد ارائه تکالیف نوروز را دارند توسط اساتید برجسته ی این آموزشگاه تهیه گردیده است .

بیشتر بخوانید »

تکالیف عید پایه پیش دبستان

تکالیف پایه پیش دبستان ویژه نوروز ۹۶ این تکالیف با قالب PDF و برای همکاران گرامی که قصد ارائه تکالیف نوروز را دارند توسط اساتید برجسته ی این آموزشگاه تهیه گردیده است .

بیشتر بخوانید »