خانه / سرکار خانم حاتمی

سرکار خانم حاتمی

همه می دانیم که آموزش و پروش باید در کنار هم برای کودکان اجرا شود. این امر نیازمند سعی و صبوری از جانب مسئولین مدرسه است. از طرفی والدین هم باید با ما هم سو شوند تا بتوانیم گلستانی از نوگلان ایرانی را بپروریم.

دانش آموزان مقطع ابتدایی در بازه ای قرار دارند که در کنار معصومیت و لطافت روحی شان، شخصیت انعطاف پذیری دارند. ما در مدرسه هوشمند نهال دانش می کوشیم تا شخصیت این فرشته های زمینی را مطابق با الگوها و هنجارهای مناسب اجتماعی بپروریم.