سرکار خانم تمجیدی

سرکار خانم تمجیدی معاون انضباطی دبستان با شعار کودکان دوستان کوچک من هستند. همواره سعی می کنند، کودکان در محیط دبستان احساس ناامنی، نگرانی، ترس از تنهایی و حتی بی اعتمادی نسبت به مسئولین و همکلاسی ها نداشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.