خانه / جناب آقای قشقایی

جناب آقای قشقایی

شرح وظایف و مسئولیت های معاون انضباطی

۱-  رسیدگی به برنامه انضباطی روزانه:
پوشش – رفتار – تخلفات و اختلافات بین دانش آموزان – تأخیر ورود و تعجیل خروج – اخراج از کلاس و … با حضور فعال در ساعات تفریح خصوصا و دیگر ساعات در محوطه مدرسه

۲-  انتصاب نماینده کلاس یا گروههای انضباطی دانش آموزان با مشورت معلمین

۳-  پاسخگویی مراجعات حضوری یا تلفنی و ارجاع به مسئول مربوطه

۴-  تنظیم برنامه های ملاقات دبیران با اولیاء

۵- برگزاری مراسم صبحگاه به همراه مربیان تربیتی

۶- نظم کلاسها در زمان تعیین شده و مراقبت از تشکیل کلاسها

۷-  برگزاری ساعات نماز جماعت با هماهنگی مربی تربیتی

۸-  یادداشت نمودن موارد انضباطی و موارد تشویقی دانش آموزان در دفاتر مربوطه

۹-  حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز کار مدرسه و خروج بعد از دانش آموزان

۱۰-  شرکت در شوراها و جلسات با نظر مدیر مدرسه و همکاری کامل در اجرای برنامه ها و خط مشی های اجرایی مصوب

۱۱-  شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاری های رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذیربط با اطلاع مدیر مدرسه

۱۲-  اداره کلاس در غیاب معلم مربوطه

۱۳- تهیه و تنظیم گزارش های لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه گزارش به مدیریت محترم مدرسه

۱۴-  نظارت و شرکت در اردوهای داخل و خارج مدرسه

۱۵-  مراقبت بر فعالیتهای آزاد دانش آموزان در ساعات تفریح و مواقع دیگر