خانه / تربیت بدنی

تربیت بدنی

این دبستان افتخار دارد از وجود قهرمان ورزشی و مربی رسمی فوتبال آقای بهنام قشقایی کارشناس ارشد تربیت بدنی بهره ببرد در ضمن ایشان را آقای کامرانی به عنوان مربی تربیت بدنی مشایعت می نمایند.