خانه / زبان انگلیسی (صفحه 4)

زبان انگلیسی

گزارش کلاس زبان ۶/۱ روز چهارشنبه(بروغنی)

سلام و وقت بخیر در کلاس صفحه های ۷۰ و ۷۱ درس داده شد .کتاب کار حل شد . قسمت picture dictionary کتاب حل شد . برای جلسه آینده  ۱  خط از کلمات صفحه ۶۸ نوشته شود . امتحان دیکته و گرامر صفحه های ۶۸ و ۶۹ گرفته خواهد شد …

توضیحات بیشتر »

گزارش کلاس زبان ۴/۱ روز چهارشنبه(بروغنی)

سلام و وقت بخیر در کلاس صفحه ۷۲ و ۷۳ و کلمات صفحه ۷۴ درس داده شد . برای جلسه آینده  ۱  خط از کلمات صفحه های ۷۱ و ۷۰ نوشته شود . امتحان دیکته و گرامر از صفحه های ۷۰ و ۷۱ گرفته خواهد شد . با تشکر

توضیحات بیشتر »

گزارش کلاس زبان ۵/۱ روز سه شنبه ( بروغنی)

سلام و وقت بخیر در کلاس صفحه های ۶۸ و ۶۹ درس داده و تمرین نوشتاری شد . روخوانی صفحه ۶۸ در کلاس تمرین شد . برای جلسه آینده ۱ بار از متن صفحه ۶۸ نوشته شود . امتحان دیکته و گرامر صفحه های ۶۸ و ۶۹ گرفته خواهد شد …

توضیحات بیشتر »