خانه / زبان انگلیسی (صفحه 30)

زبان انگلیسی

گزارش کلاس زبان ۵/۱ روز یکشنبه(بروغنی)

با سلام امروز در کلاس زبان مرور درس گذشته را داشتیم . صفحه های ۱۰،۱۱،۱۲ کتاب آموزش داده شد . از روی متن صفحه ۱۲ در کلاس نوشته شد . برای جلسه آینده CD صفحه ۱۳ گوش داده و در دفتر نوشته شود  . کتاب کار درس ۱ حل شود …

توضیحات بیشتر »

گزارش کلاس زبان ۱/۱ روزیکشنبه(بروغنی)

با سلام امروز در کلاس زبان درس جلسه پیش مرور شد . درس ۲ آموزش داده و در کلاس تکرار شد . نحوه نوشتن حرف Bb آموزش داده شد . کتاب کار صفحه ۲ حل شد . برای جلسه آینده CD درس ۲ گوش داده شود  . سرمشق دفتر کامل …

توضیحات بیشتر »

گزارش کلاس زبان ۳/۱ روز شنبه(بروغنی)

با سلام روز شنبه در کلاس زبان مرور درسهای گذشته را داشتیم .  روخوانی درس ۱ از کل دانش آموزان کلاس پرسیده شد . صفحه ۱۰ کتاب درس داده و در کلاس تکرار شد . برای جلسه آینده cd صفحه ۱۰ گوش داده شود . سر مشق دفتر کامل شود …

توضیحات بیشتر »

گزارش کلاس زبان 6/1 روز چهارشنبه(بروغنی)

با سلام امروز در کلاس زبان کلمات و مکالمه و گرامر درس ۱ آموزش داده شد . CD درس ۱ در کلاس گوش داده شد . برای جلسه آینده CD گوش داده شود . از هر کلمه ۱ خط نوشته شود . ۱ بار از مکالمه درس نوشته شود . …

توضیحات بیشتر »

گزارش کلاس زبان 4/1 روز چهارشنبه(بروغنی)

با سلام امروز در کلاس زبان مروری بر مطالب جلسه پیش داشتیم . گرامر درس ۱ آموزش داده شد . نمونه سوال گرامر درس ۱ در دفتر حل شد . برای جلسه آینده مکالمه درس ۱ حفظ شود . صفحه های ۴ و ۵ کتاب کار حل شود . با …

توضیحات بیشتر »