خانه / زبان انگلیسی (صفحه 20)

زبان انگلیسی

گزارش کلاس زبان ۴/۱ روز چهارشنبه(بروغنی)

با سلام در کلاس با پرسش از دانش آموزان درس جلسه گذشته مرور شد . صفحه های ۲۲ و ۲۳ درس داده شد . برای جلسه آینده ۳ خط از هر کلمه صفحه ۲۲ نوشته شود . امتحان دیکته درس ۱ گرفته خواهد شد . لطفا تمرین شود . با …

توضیحات بیشتر »