خانه / زبان انگلیسی (صفحه 10)

زبان انگلیسی

گزارش کلاس زبان ۴/۱ روز چهارشنبه(بروغنی)

سلام و وقت بخیر در کلاس مرور درسهای گذشته را داشتیم .دیکته گفته شد . کتاب کار در کلاس حل شد . از اعداد ۳۱ تا ۴۰ به حروف در کلاس نوشته شد . برای جلسه اینده از ۴۱ تا ۶۰ به حروف نوشته شود . دیکته از ۴۱ تا …

توضیحات بیشتر »

گزارش کلاس زبان پایه دوم روز چهارشنبه(بروغنی)

سلام و وقت بخیر در کلاس زبان مرور درسهای گذشته را داشتیم . کتاب کار در کلاس حل شد . دیکته پای تخته ای از کلمات دفتر گفته و موارد آموزش داده شده پرسیده شد . جملات What’s this ? It’s a bag What’s this ? It’s a book What’s …

توضیحات بیشتر »

گزارش کلاس زبان ۳/۱ روز سه شنبه(بروغنی)

سلا و وقت بخیر در کلاس دیکته گفته و صحیح شد . صفحه های ۴۴ و ۴۵ کتاب درس داده شد . از کلمات این صفحه ها در کلاس تمرین نوشتاری شد . برای جلسه آینده سرمشق دفتر کامل شود . دیکته از کلمات سرمشق داده شده در خانه نوشته …

توضیحات بیشتر »

گزارش کلاس زبان ۱/۱ روز سه شنبه(بروغنی)

سلام و وقت بخیر در کلاس مرور درسهای گذشته را داشتیم . از حرف L l در دفتر تمرین نوشتاری شد . خواندن کلمات dad , bad , bed , had , big , fig همراه با اکشن را در کلاس داشتیم و نوشتن این کلمات در کلاس تمرین شد …

توضیحات بیشتر »

گزارش کلاس زبان پیش دبستان روز شنبه(بروغنی)

سلام و وقت بخیر در کلاس امروز مرور درسهای گذشته را داشتیم . حرف K k همراه با صدا و کلمات آن درس داده و تمرین شد . صفحه های ۳۸ و ۳۹ کتاب درس داده شد . کتاب کار حل شد . برای جلسه آینده کلمات grandparents , father …

توضیحات بیشتر »