خانه / معاونت فناوری اطلاعات / کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات

سرکار خانم زهرا احقاقی به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات در دبستان نهال دانش انجام وظیفه می کنند.